കണ്ണോ നിലാ കായൽ

Year: 
2019
Kanno Nilaa Kayal
നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet

കണ്ണോ നിലാ കായൽ 
കണിക്കൊന്നപ്പൂ ചേലാണെന്റെ പെണ്ണാണേ അവൾ 
കാറ്റേ ഇളം കാറ്റേ 
ഞങ്ങളിന്നോളം തമ്മിൽ തമ്മിൽ തേടുന്നേ 
അകലെ പോകുമ്പോൾ അവളെ കാണുമ്പോൾ 
ചെവിയിൽ ചൊല്ലേണം ഞാൻ ചേരും ചാരെ 
കാറ്റേ ഇളം കാറ്റേ 
ഞങ്ങളിന്നോളം തമ്മിൽ തമ്മിൽ തേടുന്നേ 

പണ്ടേ ഉള്ളിന്നുള്ളിൽ വന്നോള് 
കാണാതെ ഞാൻ കണ്ട പെണ്ണാണ് 
മിന്നാമിന്നിക്കൂട്ടം പോലെന്നിൽ 
ഓരോരോ സ്വപ്‌നങ്ങൾ പെയ്തോള് 
പലതാമിടങ്ങളിൽ പലതാം മുഖങ്ങളിൽ 
അവളെത്തിരഞ്ഞുപോയോരോ നാളിൽ 
വൈകാതെൻ കുയിലാളിന്നരികത്തായ് ചെന്നെത്തും ഞാൻ 

കണ്ണോ നിലാ കായൽ 
കണിക്കൊന്നപ്പൂ ചേലാണെന്റെ പെണ്ണാണേ അവൾ 
കാറ്റേ ഇളം കാറ്റേ 
ഞങ്ങളിന്നോളം തമ്മിൽ തമ്മിൽ തേടുന്നേ 

എണ്ണാതേറെക്കാര്യം നെഞ്ചാകെ 
കാണുമ്പോൾ മിണ്ടാനായ് കാത്തൂ ഞാൻ  
എങ്ങാണോലഞ്ഞാലീ നിൻ കൂട് 
നീ പാടും പാട്ടിന്റെ പേരെന്ത് 
പ്രണയതുലാമഴ തനിയെ നനഞ്ഞിതാ 
വരവായ് പെണ്ണേ നിന്നേ കൊണ്ടേ പോരാൻ 
ഒന്നെന്നെ കാണാതെ മഴവില്ലേ മായല്ലേ നീ 

കണ്ണോ നിലാ കായൽ 
കണിക്കൊന്നപ്പൂ ചേലാണെന്റെ പെണ്ണാണേ അവൾ 
കാറ്റേ ഇളം കാറ്റേ 
ഞങ്ങളിന്നോളം തമ്മിൽ തമ്മിൽ തേടുന്നേ

Oru Yamandan Premakadha | Kanno Nilakayal Video Song | Dulquer Salman | Nadirsha | Najim Arshad