മാളികമുറ്റത്തെ മാവിനെ മോഹിച്ചു

 

മാളികമുറ്റത്തെ മാവിനെ മോഹിച്ചു 
മാടത്തിന്‍ മുറ്റത്തെ പൂമുല്ല...പൂമുല്ല (2)

ആരാരും കാണാതെ ആരോടും ചൊല്ലാതെ 
ആയിരം പൂക്കളാല്‍ പൂജിച്ചു 
ആ മരം ചുറ്റുവാന്‍ ദാഹിച്ചു 
ആ മരം ചുറ്റുവാന്‍ ദാഹിച്ചു
കതിരോനറിഞ്ഞീല കാറ്റുമറിഞ്ഞീല 
കല്‍ക്കണ്ട മാവുമറിഞ്ഞീല 

മാളികമുറ്റത്തെ മാവിനെ മോഹിച്ചു 
മാടത്തിന്‍ മുറ്റത്തെ പൂമുല്ല.. പൂമുല്ല 

കൈ നീട്ടി തേന്‍മാവിന്‍ കാലില്‍ പിടിയ്ക്കുവാന്‍ 
കാട്ടിലെ മുല്ലയ്ക്ക് വ്യാമോഹം - ആരും
കേട്ടാല്‍ ഞെട്ടുന്ന വ്യാമോഹം

മാവിനും മുല്ലയ്ക്കും മദ്ധ്യേ ഉണ്ടൊരു 
മാനം മുട്ടുന്ന മുള്‍വേലി 
തൊട്ടുകൂടായ്മയും തീണ്ടലും കൂടി 
കെട്ടിപ്പടുത്തൊരു മുള്‍വേലി

മാളികമുറ്റത്തെ മാവിനെ മോഹിച്ചു 
മാടത്തിന്‍ മുറ്റത്തെ പൂമുല്ല.. പൂമുല്ല 

 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Maalika muttathe

Additional Info

Year: 
1962

അനുബന്ധവർത്തമാനം