നിശ്ചലഛായാഗ്രഹണം

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷംsort descending
ഉത്സവം ഐ വി ശശി 1975
ആലിംഗനം ഐ വി ശശി 1976
അഭിനന്ദനം ഐ വി ശശി 1976
അയൽക്കാരി ഐ വി ശശി 1976
അംഗീകാരം ഐ വി ശശി 1977
ഇന്നലെ ഇന്ന് ഐ വി ശശി 1977
ഊഞ്ഞാൽ ഐ വി ശശി 1977
ആനന്ദം പരമാനന്ദം ഐ വി ശശി 1977
ഇതാണെന്റെ വഴി എം കൃഷ്ണൻ നായർ 1978
അവളുടെ രാവുകൾ ഐ വി ശശി 1978
ഈറ്റ ഐ വി ശശി 1978
ശക്തി (1980) വിജയാനന്ദ് 1980
തിരയും തീരവും കെ ജി രാജശേഖരൻ 1980
നിദ്ര ഭരതൻ 1981
അസ്തമിക്കാത്ത പകലുകൾ ആലപ്പി ഷെരീഫ് 1981
ഇതിഹാസം ജോഷി 1981
ആരംഭം ജോഷി 1982
ചിലന്തിവല വിജയാനന്ദ് 1982
വീട് റഷീദ് കാരാപ്പുഴ 1982
യവനിക കെ ജി ജോർജ്ജ് 1982
ഹിമവാഹിനി പി ജി വിശ്വംഭരൻ 1983
എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ണി ആറന്മുള 1984
നിങ്ങളിൽ ഒരു സ്ത്രീ എ ബി രാജ് 1984
സുന്ദരിമാരെ സൂക്ഷിക്കുക കെ നാരായണൻ 1995