സൂര്യന്റെ മരണം

Released
Suryante Maranam
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Wednesday, 31 December, 1980