സ്‌കൂൾ ഡയറി

School Diary
തിരക്കഥ: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 18 May, 2018

മസ്ക്കറ്റ് മൂവി മേക്കേഴ്സിനു വേണ്ടി അൻവർ സാദത്ത് നിർമ്മിച്ച് ഹാജാ മൊയ്നു കഥ തിരക്കഥ എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം സ്‌കൂൾ ഡയറി

School Diary Official Trailer HD | New Malayalam Film