പാപ്പിലിയോ ബുദ്ധ

Papilio Buddha
കഥാസന്ദർഭം: 

വയനാട്ടിലെ ആദിവാസി ഭൂമിപ്രശ്‌നവും അതിനെ തുടർന്ന് ദളിതർ ബുദ്ധമതത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതുമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഇതിവൃത്തം

സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
109മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 15 March, 2013
വെബ്സൈറ്റ്: 
http://papiliobuddha.com
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
കണ്ണൂർ, ചെങ്ങറ, വയനാട്ടിലെ മുത്തങ്ങ, മേപ്പാടി തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലാണ് ചിത്രം പ്രധാനമായും ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്

fdb2UfHRv6Q