ഒറ്റപ്പെട്ടവർ

Otappettavar
കഥ: 
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 9 November, 1979