ഒന്നും ഒന്നും പതിനൊന്ന്

Released
Onnum onnum pathinonnu
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Wednesday, 5 October, 1988