ദുനിയാവിന്റെ ഒരറ്റത്ത്

Duniyavinte orattathu
സംവിധാനം: 

ശ്രീനാഥ് ഭാസി, സുധി കോപ എന്നിവരെ കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങളാക്കി ടോം ഇമ്മട്ടി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം.