അപ്പോസ്തലൻ

Aposthalan
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 

ജയസൂര്യയെ നായകനാക്കി കെ എസ് ബാവ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന് ചിത്രം അരുൺ നാരായണൻ നിർമ്മിക്കുന്നു.