കെ എസ് ബാവ

K S Bhava
k s bava
സംവിധാനം: 3
കഥ: 2
സംഭാഷണം: 3
തിരക്കഥ: 3

സംവിധായകൻ. ഇഡിയറ്റ്സ് എന്ന സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തു