പ്ലസ് ഓർ മൈനസ്

Plus or minus malayalam movie
കഥാസന്ദർഭം: 

സമ്പാദ്യമെല്ലാം നഷ്ടപെട്ട് കടത്തിണ്ണയില്‍ ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്ന അശോകന്‍ എന്ന ധനികന്റെ കഥയാണ് പ്ലസ് ഓര്‍ മൈനസില്‍ ദൃശ്യവത്ക്കരിക്കുന്നത്. കടത്തിണ്ണയില്‍ തന്നെ ജീവിക്കുന്ന മൂന്ന് കുട്ടികളെ നോക്കുന്നത് അശോകനാണ്. അപ്രതീക്ഷിതമായി ഒരു വാഹനാപകടത്തില്‍ പെടുന്ന അശോകനെ ഒരു അഭിഭാഷക രക്ഷിക്കുന്നു. അശോകന്റെ കഥ അറിയുന്ന അഭിഭാഷക പിന്നീട് അശോകന്റെ സമ്പാദ്യം വീണ്ടെടുത്ത് നല്‍കാന്‍ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്.

നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 3 July, 2015
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
ഉളിക്കല്‍, ഇരിട്ടി, കരിക്കോട്ടക്കരി

plus or minus movie poster m3db

xscgjDxgqJo