ശേഷം കഥാഭാഗം

Shesham Kadhabhagam (malayalam movie)
കഥാസന്ദർഭം: 

ചിത്രം ഒരു ഗ്രാമത്തിന്‍െറയും കുളത്തിന്‍െറയും കഥ പറയുന്നു.

റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 18 July, 2014

ഭാഗ്യനാഥന്‍ സി.ജി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ‘ശേഷം കഥാഭാഗം'. അനൂപ് ചന്ദ്രനാണ് മുഖ്യവേഷത്തില്‍.

shesham kadhabhagam poster

_Wl5tKWoBzs