തെരുവു നർത്തകി

Theruvu narthaki
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 25 March, 1988