അവൾക്കു മരണമില്ല

Avalkku maranamilla
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 19 October, 1978