നവനീത ചന്ദ്രികേ -F

നവനീത ചന്ദ്രികേ തിരി താഴ്ത്തൂ
നക്ഷത്ര യാമിനീ മിഴികൾ പൊത്തൂ
നാണം കളഞ്ഞിനി നാഥനെ പുണരാനീ
നാടൻ പെണ്ണിനെ ഒരുക്കി നിർത്തൂ
(നവനീത...)

ഞാവൽ മരത്തിൻ തിരുമധു നുകരുന്ന
കൂരിയാറ്റ തേങ്കുരുവീ
മദിച്ചും ചിരിച്ചും ചിറകിട്ടടിച്ചുമീ
മണിയറ വാതിൽ തുറക്കരുതേ
രാത്രി ആദ്യ രാത്രി
ഇതാണു ഞങ്ങടെ ആദ്യ രാത്രി
(നവനീത...)

ശിശിരത്തിൽ മയങ്ങും അരയാലിലകളേ
കുളിരൂട്ടും പൂന്തെന്നലേ
മറിഞ്ഞും തിരിഞ്ഞും ചിലമ്പു കിലുക്കിയും
തുടരും നടനം നിർത്തരുതേ
രാത്രി ആദ്യ രാത്രി
ഇതാണു ഞങ്ങടെ ആദ്യ രാത്രി
(നവനീത...)

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Navaneetha chandrike - F

Additional Info

അനുബന്ധവർത്തമാനം