അന്നപൂർണ്ണ സ്റ്റുഡിയോസ് ഹൈദ്രാബാദ്

Annapoorna Studios Hyderabad

ഡി ഐ സ്റ്റുഡിയോ

DI Team

DI Team

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
ഗൗതമന്റെ രഥം ആനന്ദ് മേനോൻ 2020
ദൃശ്യം ജീത്തു ജോസഫ് 2013

Sound Mixing

ശബ്ദസങ്കലനം