മീര ജോണി

Meera Johny
ആലപിച്ച ഗാനങ്ങൾ: 3

സംഗീത സാംവിധായകന്‍ ജസ്റ്റിന്‍ വര്‍ഗീസിന്റെ ഭാര്യ