കണ്മണി നീയെൻ കരം പിടിച്ചാല്‍

ഖദീജാ ...
കണ്മണി നീയെന്‍ കരം പിടിച്ചാല്‍ 
കണ്ണുകളെന്തിനു വേറെ - എനിയ്ക്കു
കണ്ണുകളെന്തിനു വേറെ (2) 

കാണാനുള്ളത് കരളില്‍ പകരാന്‍ 
കാണാനുള്ളത് കരളില്‍ പകരാന്‍ 
ഞാനുണ്ടല്ലോ ചാരെ - കണ്ണായ് 
ഞാനുണ്ടല്ലോ ചാരെ 
(കണ്മണി... ) 

കുപ്പിത്തരിവള കിലുക്കി ഞാനീ - 
കുപ്പിത്തരിവള കിലുക്കി ഞാനീ -
ഖല്‍ബില്‍ മുട്ടിവിളിച്ചാലോ 

വാര്‍മഴവില്ലിന്‍ വളകളണിഞ്ഞൊരു 
വസന്തമെന്തെന്നറിയും ഞാന്‍ - തൂ-
വസന്തമെന്തെന്നറിയും ഞാന്‍ 

കിളിയൊച്ചയുമായ്‌ നിന്നുടെ കാതില്‍
കിളിയൊച്ചയുമായ്‌ നിന്നുടെ കാതില്‍ 
കളിചിരി നാദം കേള്‍പ്പിയ്ക്കാം 

സുന്ദര രാവില്‍ നൃത്തം ചെയ്യും 
ചന്ദ്രികയെന്തെന്നറിയും ഞാന്‍ - വെണ്‍ 
ചന്ദ്രികയെന്തെന്നറിയും ഞാൻ

കണ്മണി നീയെന്‍ കരം പിടിച്ചാല്‍ 
കണ്ണുകളെന്തിനു വേറെ - എനിയ്ക്കു
കണ്ണുകളെന്തിനു വേറെ (2) 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Kanmani neeyen

Additional Info

അനുബന്ധവർത്തമാനം