ചിരിമുകിലും (M)

ചിരിമുകിലും മറന്നു പോയ്  മിഴി നിറയുന്നിതാ  
കനവുകളും പറന്നു ദൂരെ വിട പറയുന്നിതാ 
പുലരികൾ പൊഴിയവേ രാവായ്  മാറിയോ ദിനം 
മൊഴികളാൽ മുറിയവേ താനേ  തേങ്ങിയോ മനം
നിഴലേ  നീ മാത്രമൊപ്പം 

( ചിരിമുകിലും ... )

കണ്ണാടി മുത്തായ്‌ നെഞ്ചിൻ ചെറു ചൂടിൽ ചിറകാർന്ന പ്രാവുകൾ
മിണ്ടാതെ എങ്ങോ മുന്നിൽ  ഇരുളേകി മറയുന്നതെന്തിനോ  
ഒരായിരം ഓർമ്മകൾ താലോടിയോ ആദ്രമായ്
നിരാശ മൂടുകയോ നിലാവു കൊള്ളുകയോ 

( ചിരിമുകിലും ... )

ആരോരുമില്ലാ വിണ്ണിൻ മണിക്കൂടിൽ   മുറിവേറ്റ താരകം
തേടുന്നുവേതോ നേരിൻ തിരിനാളം അറിയാത്ത പാതയിൽ 
വിമൂകമീ കണ്ണുകൾ വിതുമ്പിയോ  പിന്നെയും 
അലഞ്ഞു നീ തനിയെ വിലോലമീ വഴിയേ

( ചിരിമുകിലും ... )

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
chiri mukilum

Additional Info

Year: 
2016