കറക്കു കമ്പനി കറക്കുകമ്പനി

കറക്കു കമ്പനി കറക്കു കമ്പനി
കറക്കു കമ്പനി ഡയറക്ടര്‍ ഞാന്‍
തുണയ്ക്കു കിട്ടിയ നീയോ - നമ്മുടെ
കറക്കു കമ്പനി മാനേജര്‍

പഠിച്ച മുറകള്‍ പയറ്റി ഞാനൊരു
പണിയ്ക്കു ചേരാന്‍ പണമുണ്ടാക്കാന്‍
പടച്ചതമ്പ്ര മണ്ടയിലെഴുതിയ
കുറിപ്പു മാറ്റാന്‍ വഴിയില്ലല്ലോ

രാപ്പകല്‍ ജോലികള്‍ പലതും നോക്കി
ശാപ്പാടിനും വകയില്ലാതായ്
കാഷായത്തില്‍ കടന്ന നേരം
കാലു പിടിയ്ക്കാനാളുണ്ടായ്

ചക്കരവാക്കിന്നെണ്ണയൊഴിച്ചാല്‍
ചക്രം കൂടാതോടും വണ്ടി
കറക്കു കമ്പനി ഒന്നുണ്ടാക്കാന്‍
മിടുക്കു മാത്രം മൂലധനം ഹാ

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Karakku company

Additional Info