ജെ കെ മേനോൻ

J K Menon

ചെറു വേഷങ്ങളിൽ സിനിമയിൽ സജീവമായിരുന്നു.  മഹാപ്രഭുവടക്കം നിരവധി തമിഴ് ചിത്രങ്ങളിലും സീരിയലുകളിലും അഭിനയിച്ചു.

അവലംബം: എതിരന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്