രാസലീല

Rasaleela 2012
കഥാസന്ദർഭം: 

വിവാഹ രാത്രിയിൽത്തന്നെ വിധവയാകേണ്ടി വന്ന ഉണ്ണിമായ എന്ന യുവതിയുടെ വൈധവ്യ ജീവിതവും ആ ജീവിതത്തിലേക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായി കടന്നുവരുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനുമായുള്ള പ്രണയവും അതിനെത്തുടർന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുമാണ് സിനിമയുടെ മുഖ്യപ്രമേയം.

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 7 September, 2012

R14W7JAhkWg