പിന്നിൽ ഒരാൾ

Pinnil Oral
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 

പുതുമുഖങ്ങളായ സൽമാൻ,ആരാധ്യ സായ്,റിയ എന്നിവരെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി അനന്തപുരി രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിക്കുന്ന ചിത്രം