പച്ചമാങ്ങ

Released
Pachamanga
കഥാസന്ദർഭം: 

ദാമ്പത്യബന്ധത്തിലെ ഉള്ളൊഴുക്കുകളെ പ്രമേയമാക്കുന്ന ചിത്രമാണ് പച്ചമാങ്ങ

റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 7 February, 2020

Pachamanga | Official Trailer | Jayesh Mynagappally | Prathap Pothan | Sona