ഞാൻ കാതോർത്തിരിക്കും

Released
Njan kathorthirikkum
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 15 August, 1986