മെഡുല്ല ഒബ്‌ളാം കട്ട

Medula Oblangatta
കഥാസന്ദർഭം: 

ചന്ദ്രു ,അപ്പച്ചൻ ,സീതാരാമൻ ,മണി എന്നിവരുടെ സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മയുടെ കഥ പറയുന്നു

തിരക്കഥ: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 16 May, 2014

medulla oblankatta poster

XOPZj36NNOY