സ്വപ്ന ട്രീസ

Swapna Tresa

മലയാളം ടെലിവിഷൻ സീരിയലുകളിൽ സജീവമായ സ്വപ്ന ട്രീസ. സ്വപ്നയുടെ ആദ്യ ചലച്ചിത്രമാണ് ഹലോ നമസ്തേ. സുഖമാണോ ദാവീദേ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പ്രൊമോഷൻ സോങിന് ഗാനരചന നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് സ്വപ്ന ട്രീസ ചലച്ചിത്ര ഗാന രചന മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു  ഭർത്താവ് മനാസ് , മകൾ കാത്തു

Swapna Treasa Edakkattukudiyil