പ്ലെക്സസ്

Plexus

Title graphics

ടൈറ്റിൽ ഗ്രാഫിക്സ്

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
സോളോ ബിജോയ് നമ്പ്യാർ 2017

Animation