രാജൻ

Rajan
കഥ: 0
സംഭാഷണം: 0

ശബരിമല ശ്രീഅയ്യപ്പനില്‍ അയ്യപ്പന്‍ ആയി അഭിനയിച്ചു, പ്രശസ്ത നടനും ഡബ്ബിംഗ് ആർടിസ്റ്റ്മായ ഹരി സഹോദരന്‍ ആണ്

അവലംബം : മഹേഷിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക്‌ പോസ്റ്റ്‌