ഹുസേനി

ഈ രാഗത്തിൽ ഉള്ള ഗാനങ്ങൾ

തലക്കെട്ട് ഗാനരചയിതാവു് സംഗീതം ആലാപനം ചിത്രം/ആൽബം
1 പിച്ചകപ്പൂങ്കാറ്റിൽ ബിച്ചു തിരുമല കെ രാഘവൻ കെ ജെ യേശുദാസ് കടമ്പ