പതിയെ വിടരും

പതിയെ വിടരും നറുമലരിതളേ...
പതിവായ് നിനവിൽ നിൻ മുഖമഴകേ
അറിയാതൊരു നാൾ.. ഞാനിതുവഴിയെ
അമുദം നുകരും ഒരു ശലഭവുമായ്  
മോഹങ്ങൾ മെല്ലെ വിൺമേഘമായ്
മൗനങ്ങൾ പോലും വാചാലമായ്  
ഈ വാതിൽ ചാരാതെ നീ ചായുന്നെ
ഈ രാവോ തീരാതെയും നീളുന്നെ
നിന്നിൽ ചേരും നിഴലായ് ഞാനരികെ
എങ്ങോ മായുന്നോ.. അഴലായ്‌..
നീ അകലേ എങ്ങോ.. മായുന്നോ
പതിയെ വിടരും നറുമലരിതളേ
പതിവായ് നിനവിൽ നിൻ മുഖമഴകേ

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Pathiye vidarum

Additional Info

Year: 
2018