ചുന്ദരി വാവേ

ചുന്ദരിവാവേ ചുന്ദരിവാവേ ചായോ ചായുറങ്ങ്
ചെമ്പക കൊമ്പിൽ കിങ്ങിണി പ്രാവിൻ പാട്ടും കേട്ടുറങ്ങ് (2)
മെല്ലെ മെല്ലെ കണ്ണുകൾ ചിമ്മി സ്വപ്നം കണ്ടുറങ്ങ്
മുറ്റത്തൊരു തൂമലരായ് നാളെ നീയുണരാൻ....
ഇന്നെൻ നെഞ്ചിൻ ഇത്തിരി ചൂടിൽ
നിന്നെ... ഞാനുറക്കാം...
മാനത്തിള വാർമതിയായി വാവോ എൻ മകളെ
ചുന്ദരിവാവേ ചുന്ദരിവാവേ ചായോ ചായുറങ്ങ്
ചെമ്പക കൊമ്പിൽ കിങ്ങിണി പ്രാവിൻ പാട്ടും കേട്ടുറങ്ങ്

നൂറു കിനാവിൻ കണ്മഷിയാൽ ചേലിൽ കണ്ണെഴുതാം
അന്തി നിലാവിൻ തൂവലിനാൽ എന്നും പൊട്ടുതൊടാം
മാമു തന്നു കാതിൽ കഥയേറി ഓതിടാം....
നീ ചിരിച്ചു കാണാൻ.. കളിക്കൂട്ടു ചേർന്നിടാം
തിങ്കൾ തിരി നാളം.. കണ്ടു പതിയേ
ചെല്ലക്കുടമേ നീ എന്നുമുറങ്ങൂ
നെഞ്ചത്തും മഞ്ചത്തും താരാട്ടാമീ ഞാൻ
ചുന്ദരിവാവേ ചുന്ദരിവാവേ ചായോ ചായുറങ്ങ്
ചെമ്പക കൊമ്പിൽ കിങ്ങിണി പ്രാവിൻ പാട്ടും കേട്ടുറങ്ങ്...

നീയുണരാനായി കണ്ണുകളിൽ തൂമഞ്ഞുമ്മ തരാം
വാർമുടി കോതി  തുമ്പുകളിൽ
ഓമൽ പൂ തിരുകാം ..
നീ വളർന്നിടാനായ്  മഴയായ് പൊഴിഞ്ഞിടാം
നീ വെയിൽ തൊടാതെ തണലായി നിന്നിടാം
ചുണ്ടത്തൊരു  വാക്കായ് കണ്ണിലറിവായി ഞാൻ
വെള്ളിച്ചിറകായി എന്നുമരികെ...
നെഞ്ചത്തും മഞ്ചത്തും താരാട്ടാമഴകേ

ചുന്ദരിവാവേ ചുന്ദരിവാവേ ചായോ ചായുറങ്ങ്
ചെമ്പക കൊമ്പിൽ കിങ്ങിണി പ്രാവിൻ പാട്ടും കേട്ടുറങ്ങ് (2)

മെല്ലെ മെല്ലെ കണ്ണുകൾ ചിമ്മി സ്വപ്നം കണ്ടുറങ്ങ്
മുറ്റത്തൊരു തൂമലരായ് നാളെ നീയുണരാൻ....
ഇന്നെൻ നെഞ്ചിൻ ഇത്തിരി ചൂടിൽ
നിന്നെ... ഞാനുറക്കാം...
മാനത്തിള വാർമതിയായി വാവോ എൻ മകളെ
ചുന്ദരിവാവേ ചുന്ദരിവാവേ ചായോ ചായുറങ്ങ്
ചെമ്പക കൊമ്പിൽ കിങ്ങിണി പ്രാവിൻ പാട്ടും കേട്ടുറങ്ങ്

ഉം ..ഉം ...

Sadrishya vakyam 24 : 29 Official Video Song | Chundari Vave | M G Sreekumar & Shreya Jaydeep

ഒപ്പം എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ മലയാളികള്‍ ഏറ്റെടുത്ത 'മിനുങ്ങും മിന്നാ മിനുങ്ങേ' എന്ന  ഗാനത്തിന് രണ്ടാം ഭാഗമായിട്ടാണ് സദൃശ്യവാക്യത്തിലെ 'ചുന്ദരി വാവേ ചുന്ദരി വാവേ' എന്ന ഗാനം പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. 4 മ്യൂസിക്കാണ് ഈ പുതിയ രീതി പരീക്ഷിച്ചത്. മലയാള ചലച്ചിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു പാട്ടിന് രണ്ടാം ഭാഗം വരുന്നത്. രണ്ടു ഗാനങ്ങളും ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത് എം ജി ശ്രീകുമാറും, ശ്രേയ ജയദീപും ചേർന്നാണ്. രണ്ടു ഗാനങ്ങളുടെയും സംഗീത സംവിധാനം 4 മ്യൂസിക് തന്നെയാണ്    
ചേർത്തതു്: Neeli
കമന്റുകൾ: 0
more ...