അനുരാഗത്തിന്നലകടൽ

അഹഹാ‍... ലലലലാ....
അനുരാഗത്തിന്നലകടല്‍ നീന്തി
അവനൊരു ഗന്ധര്‍വന്‍
അഴകിന്നരമന തേടിയണഞ്ഞു
ആത്മാവിന്‍ കടവില്‍

കണ്ണന്റെ കണ്‍പീലിത്തുഞ്ചത്ത്
കാണാത്ത കയര്‍ കൊണ്ടൊരൂഞ്ഞാല് (2)
ആലോലമാലോലമാലോലം
അഞ്ജനക്കണ്ണുകളാലോലം (2)
രാരീ.. രാരീ രാരീ രാരാരോ
ആരാരോ ആരാരോ ആരാരോ
ആരാരോ ആരാരോ ആരാരോ

സ്വപ്നത്തിന്‍ തേരില്‍ പറക്കാമോ
നിനക്കച്ഛനെക്കാണുവാന്‍ പോകാമോ (2)
അമ്മനിന്‍ ചുണ്ടത്തു കാക്കുന്ന ചുംബനം
അച്ഛന്നു കൊണ്ടുക്കൊടുക്കാമോ?
(കണ്ണന്റെ..)

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Anuraagathin alakadal

Additional Info

Year: 
1966
Lyrics Genre: