ഏഴര വെളുപ്പിനുണർന്നവരേ

എഴരവെളുപ്പിനുണര്‍ന്നവരേ എന്റെ സഖിമാരേ
എന്തിനെന്നെ പൊന്നണിയിച്ചൂ
മന്ത്രകോടിയുടുപ്പിച്ചൂ

എന്‍പ്രിയനില്ലാത്ത പന്തലില്‍ ചെല്ലുമ്പോള്‍
എന്തിനീ സ്വയംവരഹാരം
എനിക്കെന്തിനീ സ്വയംവരഹാരം
ബലികൊടുക്കാന്‍ കൊണ്ടുപോകുമ്പൊളെന്തിനീ-
തിലകവും താലവും തോഴീ
എഴരവെളുപ്പിനുണര്‍ന്നവരേ എന്റെ സഖിമാരേ

എന്റെ കിനാവിന്റെ പട്ടടകൂട്ടുമ്പോള്‍
എന്തിനീ മംഗളഗീതം
പുറത്തെന്തിനീ മംഗളഗീതം
പിടയുമെന്നാത്മാവിൽ ചിറകടിയൊച്ചകള്‍
പ്രിയതമന്‍ കേള്‍ക്കുമോ തോഴി

എഴരവെളുപ്പിനുണര്‍ന്നവരേ എന്റെ സഖിമാരേ
എന്തിനെന്നെ പൊന്നണിയിച്ചൂ
മന്ത്രകോടിയുടുപ്പിച്ചൂ

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Ezhara veluppinu

Additional Info