കുപ്പിവള കിലുക്കുന്ന കുയിലേ

കുപ്പിവള കിലുക്കുന്ന കുയിലേ പെണ്ണേ
കുട്ടിക്കാലം മറക്കല്ലേ -  നിന്റെ
കുട്ടിക്കാലം മറക്കല്ലേ

കുപ്പിവള കിലുക്കുന്ന കുയിലേ പെണ്ണേ
കുട്ടിക്കാലം മറക്കല്ലേ - നിന്റെ
കുട്ടിക്കാലം മറക്കല്ലേ 
പൊട്ടിപ്പൊട്ടി ചിരിക്കുന്ന പൊരുളേ കരളേ
പൊന്നിന്‍കട്ടേ ചതിക്കല്ലേ - എന്റെ
പൊന്നിന്‍കട്ടേ ചതിക്കല്ലേ 

പാടത്തു പണ്ടേപ്പോലെ പവിഴം വിളഞ്ഞ്
മാടത്ത തമ്പുരാട്ടി പഴങ്കഥ പറഞ്ഞ് (2)
കരിമൊട്ടു വിരിഞ്ഞിന്നു കൈതപ്പൂവായി
കവിളത്തെ കാക്കപ്പുള്ളി നുണക്കുഴിയായി  

കുപ്പിവള കിലുക്കുന്ന കുയിലേ പെണ്ണേ
കുട്ടിക്കാലം മറക്കല്ലേ -  നിന്റെ
കുട്ടിക്കാലം മറക്കല്ലേ

കുന്നിന്മേൽ കുടിലൊന്നു നിനക്കാ‍യ് കെട്ടി
കന്നിപ്പെണ്ണെ വരുന്നോ നീ - എന്റെ
കന്നിപ്പെണ്ണെ വരുന്നോ നീ
ആയിരം വണ്ടുകളുണ്ടകമ്പടിക്കായ്
ആരെ നീ മറന്നാലും മറക്കരുതെന്നേ  

കുപ്പിവള കിലുക്കുന്ന കുയിലേ പെണ്ണേ
കുട്ടിക്കാലം മറക്കല്ലേ -  നിന്റെ
കുട്ടിക്കാലം മറക്കല്ലേ

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Kuppivala kilukkunna

Additional Info