സാൽമൺ 3ഡി

Salmon 3D
Tagline: 
There is always some madness in Love
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 

വിജയ് യേശുദാസ് നായകനാകുന്ന ചിത്രം 7 ഭാഷകളിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്നു.