ഒരു മൊട്ടു വിരിഞ്ഞപ്പോൾ

Unreleased
Oru mottu virinjappol
തിരക്കഥ: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
പയ്യന്നൂർ, ഏഴിമല, എട്ടിക്കുളം , രാമന്തളി, ചെറുപുഴ, നീലേശ്വരം

റിലീസ് ചെയ്തിട്ടില്ല