ബിഗ് സല്യൂട്ട്

Big Salute
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 30 August, 2019

ദേശസ്നേഹത്തിന്റെയും കുടുംബബന്ധങ്ങളുടെയും കഥയുമായി നവാഗതനായ എ കെ ബി കുമാർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം.

Big Salute Official Trailer | A K B Kumar | Deepu S Nath | GAD Movies International