അവൾ

Released
Aval
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 30 June, 1967

സംവിധായകൻ അസീസിന്റെയും ഛായാഗ്രാഹകൻ മങ്കട രവിവർമ്മയുടെയും ആദ്യ ചിത്രം