സ്പൈഡർ ഹൗസ്

Released
Spider House
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 30 May, 2014

പുതുമുഖങ്ങളെ മാത്രം അണിനിരത്തി നവാഗതനായ സഞ്ജീവ് ബാബു കഥ,തിരക്കഥ, സംവിധാനം,സംഗീത സംവിധാനവും ചെയ്ത സ്പൈഡർ ഹൗസ്. സോണിക് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ബാനറിൽ ചിത്രം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഷാജി ഏറ്റുമാന്നൂർ

spider house poster

23FklfJk810