വി ആർ ഗോപിനാഥ്

Name in English: 
V R Gopinath

ദേശീയ അവാർഡ് ജേതാവായ വി ആർ ഗോപിനാഥ്‌. ഒരു മെയ്മാസപ്പുലരിയിൽ,ഉണ്ണിക്കുട്ടന് ജോലികിട്ടി, ഗ്രീഷ്മം തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങൾ സംവിധാനം ചെയ്തു. നീണ്ട ഒരിടവേളക്ക് ശേഷം 2018 ൽ പൂനൈ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ചിത്രീകരിച്ച ദേവസ്പർശം എന്ന ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുകയുണ്ടായി