ശാന്തി പ്രിയ

Shanthi Priya
അഡ്വ ശാന്തിപ്രിയ
അഡ്വ ശാന്തി
ശാന്തി മായാദേവി

അമൃത ടിവി, ഏഷ്യാനെറ്റിലൊക്കെ അവതാരകയായി പങ്കെടുത്തു. തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിനി. കേരള ലോ അക്കാഡമിയിൽ ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കി.നിലവിൽ ഹൈക്കോടതി അഭിഭാഷകയാണ് ശാന്തി പ്രിയ.