രേവതി സുരേഷ്‌കുമാർ

Revathy Sureshkumar

സുരേഷ് കുമാർ - മേനക ദമ്പതികളുടെ മകൾ.