കൃഷ്ണമൂർത്തി

Krishnamoorthi

ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരി, ദിലീഷ് പോത്തൻ തുടങ്ങിയവരുടെ അസിസ്റ്റന്റായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള കൃഷ്ണമൂർത്തി. മറഡോണ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ നിർവഹിച്ചു

Krishnamoorthy