താരം തേടും മിഴികളും

താരം തേടും മിഴികളും
കനവിൽ നിറയും നിറങ്ങളും
നോവിൽ നനയും വേളയിൽ
തെന്നലായി ഞാൻ വരാം
മൊഴികൾ തേടും ഈണവും
മഴയിൽ കാക്കും ഭൂമിയും
വെയിലിൽ എരിയും വേളയിൽ
മേഘമായി ഞാൻ തൊടാം 

വാനം തേടും മോഹവും
മൗനം തേടും പദങ്ങളും
വഴികൾ തേടി അലയവേ
ശ്വാസമായി ഞാൻ വരാം
നീ നിറയും മിഴിതൾകളും..
നനയും കവിൾത്തടങ്ങളും
അലിവു തേടും വേളയിൽ
തൂവലായി ഞാൻ തൊടാം..

അറിയാത്തോരിയീണം
മൊഴിയാതെയെൻ ചുണ്ടിൽ..
കേഴുന്നോരാസ്വരം നെഞ്ചിലേന്തി
പൊഴിയാതെ നിന്നുള്ളിൽ തേങ്ങുന്നൊരാസ്വപ്നം
പറയാതെയെൻ മാറിൽ എങ്ങു നിന്നേ
അരികിൽ എവിടെ കനവിൻ കരയിൽ..
തളരാതണയുന്നു നാമൊന്നായി...

അരികിൽ എവിടെ.. കനവിൻ കരയിൽ..
തളരാതുയരുന്നു നാമൊന്നായി
നിറങ്ങൾ തേടുന്നു.... നാം....
നിറങ്ങൾ തേടുന്നു.... നാം....
നിറങ്ങൾ തേടുന്നു.... നാം....
നിറങ്ങൾ തേടുന്നു.... നാം....
നിറങ്ങൾ തേടുന്നു.... നാം....നിറങ്ങൾ തേടുന്നു.... നാം....

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Tharam thedum mizhikalum

Additional Info

Year: 
2020
Mastering engineer: 
Orchestra: 
ബേസ് ഗിത്താർ
അകൗസ്റ്റിക് ഗിറ്റാർസ്
ഇലക്ട്രിക് ഗിറ്റാർ
ഫ്ലൂട്ട്