കുഞ്ഞാടേ നിന്റെ മനസ്സിൽ

മേലേ.. മാണി മുഴങ്ങുന്നേ.. 
താഴേ.. വീറോടെ നില്കുമിവനാണേ..

ഇട്ടിമാണി.. ഒ ഓ.. ഇട്ടിമാണി..

കുഞ്ഞാടെ നിന്റെ മനസ്സിൽ 
എള്ളോളം നന്മയിരുന്നാൽ 
നീ വയ്ക്കണ ചോടു പിഴയ്ക്കൂല്ലാ
നേടേണ്ടണ്ടത് നേടണമെങ്കിൽ 
ആടേണ്ടത് പോലൊരു വേഷം 
ആടാണ്ടത് കൈകളിലെത്തൂല്ലാ
ഈ നാടിന്നെല്ലാമെല്ലാം നീയാണെന്ന് 
എല്ലാർക്കും തോന്നൽ വന്നാൽ നന്നായെന്ന് 
കർത്താവിൻ കാവൽ ഉണ്ട് മേലെ നിന്ന് 
ചാരത്തോ പാതിരിയുണ്ട് കൂട്ടായിന്ന് 
തഞ്ചത്തിൽ വേണ്ടത് ചെയ്‌താൽ 
തുഞ്ചത്തിൽ കേറിയിരിക്കാം 
ഭൂലോകം കൈയ്യിലൊതുക്കീടാം

***

Ittymaani Made In China | Kunjade Ninte Manassil Video Song | 4Musics | Mohanlal | Shankar Mahadevan