* ഏകാന്തതയിൽ പൂവിട്ടു നിന്നൊരു

.....

Poyi Maranju Parayathe New Malayalam Movie Songs Jukebox | Kalabhavan Mani & Vimala Raman | Official