ആഴിയ്ക്കക്കരെ ആകാശമുറ്റത്ത്‌

Year: 
1985
Aazhikkare
നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet

ആഴിയ്ക്കക്കരെ ആകാശമുറ്റത്ത്‌
ആരും കാണാത്ത മുട്ട 
മുട്ടവിരിഞ്ഞു വിരിഞ്ഞു വരുന്നത് 
ആയിരം ചിറകുള്ള പക്ഷി

പക്ഷികുഞ്ഞേ... പകല്‍കുരുന്നേ... 
ഇത്തിരിവെട്ടം പുലരിവെട്ടം 
ഈ ഭൂമിക്കു പൂക്കണി നല്‍കു... 
ഭൂലോകവാസികള്‍ക്കാനന്ദമേകു...

പീലികെട്ടില്‍... നിറങ്ങളോടേ...
മാമയിലാട്ടം ഇളകിയാട്ടം 
ആ ചാരുതയ്ക്കേഴഴകല്ലോ... 
ആകാശദേശത്തെ ആഘോഷമല്ലോ...

Aazhikkakkare... | POOKKANI | Bichu Thirumala | Ambilikuttan & Susheela Devi | 1985