അങ്ങകലെ

Year: 
2017
Film/album: 
Angakale
നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet

കനലേ നീയെൻ മോഹമേ
മനസ്സേ നീയെൻ ഭാവമേ 
കനവിൽ തേടും രൂപമേ
നിനവിൽ പാടും രാഗമേ
പകരാനായ് പടരാനായ് 
നിറയാനായ് നീ വരൂ
ഉണരാനായ് നുകരാനായ്
അലിയാനായ് നീ വരൂ

അങ്ങകലേ ചെങ്കതിരണിയേ 
വന്നാലും നാളമേ
നിന്നരികേ പൂങ്കനവറിയാൻ
കാതോരം ചേർന്നു നാം

ആരെന്നാലും നെഞ്ചോരം താളങ്ങൾ തേടും നേരം
തീയാണേലും പൂവാണേ
നാമൊന്നാണേ എന്നാളും കാതങ്ങൾ താണ്ടും നേരം
നോവെന്നാലും തേനാണേ
മാനം പൂക്കും നേരം കാണും നിന്നെ
കാലം തന്നതല്ലേ
മാനം പൂക്കും നേരം കാണും നിന്നെ
കാലം  തന്നതല്ലേ

അങ്ങകലേ ചെങ്കതിരണിയേ 
വന്നാലും നാളമേ
നിന്നരികേ പൂങ്കനവറിയാൻ
കാതോരം ചേർന്നു നാം

അങ്ങകലേ ചെങ്കതിരണിയേ 
വന്നാലും നാളമേ
നിന്നരികേ പൂങ്കനവറിയാൻ
കാതോരം ചേർന്നു നാം

അങ്ങകലേ ചെങ്കതിരണിയേ 
വന്നാലും നാളമേ
നിന്നരികേ പൂങ്കനവറിയാൻ
കാതോരം ചേർന്നു നാം

Villain Malayalam Songs | Jukebox | Mohanlal | Manju Warrier | Raashi | Vishal | Hansika | Srikanth